Win7 32/64位旗舰版 8.10

Win7 32/64位旗舰版 8.10
>

*更新系统重要补丁至2018-09-29(目前最新) * 已集成勒索病毒系统补丁MS17-010 * 未集成极易引起蓝屏的补丁,未集成提示升级到win10的补丁 *...
Windows 7 Enterprise Mini V2

Windows 7 Enterprise Mini V2
>

作者iCura            MINI版属于极限精简 - Office、打印机、蓝牙、组策略、WiFi等都可以使用 - 集成补丁、常用运行库,支持各种常用软...